Меню

Рубрика: Търговци

Издаване на дубликат на акции за нуждите на принудителното изпълнение (чл. 515, ал. 2 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 5

Новата уредба при защитата на търговската тайна
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

Сделки със складови записи
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 28


Рубрика: Облигационни отношения

Митът за принципната недействителност на отказа от бъдещо право
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев, Методи Байкушев
стр. 36

Решение № 60 от 03.06.2019 г. на ВКС по т. д. № 1892/2018 г., II т. о., ТК
Прилагането на чл. 87, ал. 4 от Закона за Задълженията и договорите (ЗЗД) винаги изисква преценка за съотношението между изпълнена и неизпълнена част от задължението, но която да е в пряка зависимост от вида на договора и характера на задължението. В сочената хипотеза по аналогия следва да се съобрази изричната уредба на чл. 206, ал. 1 ЗЗД, относима към продажбата на изплащане, при която частичното неизпълнение е съществено за кредиторовия интерес, когато неплатените вноски надвишават 1/5 от цената на вещта. Следователно неизпълнение над 20% от дължимата престация при този вид договори се възприема за съществено.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг при процесуална незаконосъобразност на изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 52


Рубрика: Несъстоятелност

Задължението на синдика по чл. 36 от Регламент 848/2015 като алтернатива на откриването на вторично производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Владислав Иванов
стр. 61


Рубрика: Обществени поръчки

Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Станкулов
стр. 70


Рубрика: Защита на личните данни

Задължения на администратора при нарушение на сигурността на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 80

 

Информация в плюс
стр. 94

Наистина ли си отива лятото - Христо Фотев
стр. 95

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...