Меню

Рубрика: Търговци

Процедура за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Търговската фирма - същност, разграничения и защита
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 17


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Продажба на заложеното имущество и разпределение на постъпилите суми по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 32


Рубрика: Облигационни отношения

Правото на отказ от договора при даден задатък
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на ипотеката
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 52


Рубрика: Стабилизация на търговеца

Правомощия на довереното лице
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 62


Рубрика: Несъстоятелност

Изисквания към молбата за откриване на производство по стабилизация на търговец
авторски материал
Автор / източник: Антон Грозданов
стр. 72

Решение № 35 от 07.03.2019 г. на ВКС по т. д. № 1165/ 2018 г., II т. о., ТК
Отменителните искове имат облигационен, а не вещен характер, доколкото евентуалната им основателност не води до обратен транслативно-вещен ефект, т. е. връщане на правата върху имотите отново в патримониума на съпрузите, съответно в режим на СИО, и има за последица само осигуряване възможността на кредиторите да се удовлетворят от стойността на дела на длъжника - 1/2, при запазване действителността на самата разпоредителна сделка по отношение на страните по нея. Следователно в разглеждания случай не може да става изобщо въпрос за необходимо другарство, по смисъла на чл. 216, ал. 2 ГПК, на двамата съпрузи като ответници по отменителни искове, основани на лични задължения на единия от тях като едноличен търговец.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 79


Рубрика: Обществени поръчки

Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Станкулов
стр. 82

Информация в плюс
стр. 94

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...