Меню

Рубрика: Търговци

Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Идентифициране на търговската тайна
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги
авторски материал
Автор / източник: Таня Йончева
стр. 30


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 44


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 179 от 08.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 163/2018 г., І г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Обезсилване на ценна книга от взискателя при изпълнение върху налични ценни книги (чл. 515 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 55

Отводът според българското гражданско процесуално право
авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 69


Рубрика: Обществени поръчки

Изисквания към фигурата на довереното лице
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 77


Рубрика: Обществени поръчки

Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Попова
стр. 87


Информация в плюс
стр. 95

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...