Меню

Рубрика: Търговци

Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Идентифициране на търговската тайна
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги
авторски материал
Автор / източник: Таня Йончева
стр. 30


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 44


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 179 от 08.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 163/2018 г., І г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Обезсилване на ценна книга от взискателя при изпълнение върху налични ценни книги (чл. 515 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 55

Отводът според българското гражданско процесуално право
авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 69


Рубрика: Обществени поръчки

Изисквания към фигурата на довереното лице
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 77


Рубрика: Обществени поръчки

Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Попова
стр. 87


Информация в плюс
стр. 95