Меню

Рубрика: Търговци

Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Цесията и потребителят - длъжник
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 18


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 34


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 180 от 08.02. 2019 г. на ВКС по т. д. № 705/2018 г., I т. о., ТК
Установяването на нищожност, поради неравноправност на договорни клаузи, като нарушаваща колективни интереси на потребителите, е основание различно от нищожност, твърдяна на някое от визираните в чл. 26 от Закона за задълженията и договорите основания, извън противоречието с добрите нрави, на което се основава предвидената в Закона за защита на потребителите нищожност. Допустимостта на осъдителен иск в защита на колективни интереси на потребителите, поради нищожност, различна от уредената в ЗЗП, предпоставяща и специфичната материалноправна легитимация на ищеца, не е предвидена в закона.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Административно- наказателна отговорност на арбитъра
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 47

Искът по чл. 424 от Гражданския процесуален кодекс в практиката на Върховния касационен съд
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 51


Рубрика: Несъстоятелност

Доверено лице. Същност на института
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 60

Чия собственост e непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 72


Рубрика: Обществени поръчки

Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 81


ПРИЛОЖЕНИЕ:
За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев

Информация в плюс
стр. 94

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...