Меню

Рубрика: Търговци

Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 5

 

Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Вписване на особен залог на търговско предприятие и дял от търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 17


Рубрика: Облигационни отношения

Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 25

Относно приложимата давност за вземания за задатък и отметнина
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 41


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Изборът на съд по граждански и търговски дела с международен елемент съгласно Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 47

Решение № 182 от 20.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 2447/2017 г., II т. о., ТК
Извършеното частично удовлетворяване на кредитора на вземането, настъпило в хода на производството по чл. 694, ал. 1 ТЗ, признато от последния, не е правно ирелевантно и не обуславя правен извод, че направените от длъжника погашения не следва да бъдат взети предвид, съобразно общото процесуално правило на чл. 235, ал. 3 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Изискванията към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 61


Рубрика: Защита на личните данни

Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 78


Информация в плюс
стр. 94

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...