Меню

Рубрика: Търговци

Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 5

 

Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Вписване на особен залог на търговско предприятие и дял от търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 17


Рубрика: Облигационни отношения

Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 25

Относно приложимата давност за вземания за задатък и отметнина
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 41


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Изборът на съд по граждански и търговски дела с международен елемент съгласно Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 47

Решение № 182 от 20.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 2447/2017 г., II т. о., ТК
Извършеното частично удовлетворяване на кредитора на вземането, настъпило в хода на производството по чл. 694, ал. 1 ТЗ, признато от последния, не е правно ирелевантно и не обуславя правен извод, че направените от длъжника погашения не следва да бъдат взети предвид, съобразно общото процесуално правило на чл. 235, ал. 3 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Изискванията към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 61


Рубрика: Защита на личните данни

Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 78


Информация в плюс
стр. 94

Акценти

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...

Брой No 3 на месечните списания

Брой No 3 на месечните ни списания – печатни и електронни, са вече при своите абонати.

Прочети още...