Меню

Рубрика: Търговци

Неизпълнението на задължението за вноска - основание за изключване от капиталовите търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Решение № 342 от 12.12.2018 г. на ВКС по т. д. № 152/2018 г., II т. о., ТК
Определянето на основание чл. 134, ал. 1 от Търговския закон на срок, който очевидно не съответства на времето, което е необходимо за покриване на загубите и преодоляване на временната необходимост от парични средства, е в противоречие със закона, поради което съдът е компетентен при проверка по иск по чл. 74 ТЗ да осъществи контрол за законосъобразност на решението.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Търговски сделки

За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 21

Задължението на морския превозвач за оказване на съдействие при извършване на товарните операции
авторски материал
Автор / източник: Антон Грозданов
стр. 32

Решение № 198 от 18.01.2019 г. на ВКС по т. д. № 193/2018 г., I т. о., ТК
Релевантен по съществото на спора по осъдителен иск за вземане въз основа на договор за банков кредит, поради упражнено от страна на банката право да обяви кредита за предсрочно изискуем, е фактът на съобщаване на длъжника от страна на банката на това нейно изявление, като същото може да се обективира в самата искова молба и поражда правни последици с връчването на препис от нея на ответника по иска.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Облигационни отношения

Относно знанието за увреждане на кредитора по чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД в хипотезата на уважен по чл. 19, ал. 3 ЗЗД иск
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 39


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Изменения в европейската процедура за искове с малък материален интерес
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 49

Арбитрируемост на корпоративни спорове
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р
стр. 61


Рубрика: Обществени поръчки

Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 68


ПРИЛОЖЕНИЕ
Несеквестируемост и залог на евросубсидии за земеделските производители
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Информация в плюс
стр. 86

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...