Меню

Рубрика: Търговци

Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество?
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 5

Някои акценти в съдебната практика относно иска по чл. 71 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

За последните изменения и допълнения в Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 22

Неоснователното обогатяване и давността като основания за предявяването на иска по чл. 534 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 37


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Поглед върху конкуренцията между изпълненията по реда на Гражданския процесуален кодекс и Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Производството по несъстоятелност след Тълкувателно решение № 1 от 03.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 на ОСТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 54

Решение № 128 от 20.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 1744/2017 г., II т. о., ТК
„Трето лице“ по смисъла на чл. 145, ал. 1 ГПК (отм.) и чл. 181, ал. 1 ГПК е това, което черпи права от лицето, подписало документа и правата, които то черпи, могат да възникнат само при условие, че датата на възникването им предшества датата на документа. Следователно касае се до тези неучаствали в съставянето на документа лица, които независимо дали са страни в процеса, черпят права от някой от издателите на документа и биха могли да бъдат увредени от неговото антидатиране. Други неучастващи в съставянето на документа лица, не са трети лица в посочения по-горе смисъл и спрямо тях посочената в документа дата е важима.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 66


Рубрика: Обществени поръчки

Информация от списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки - примери от практиката
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 68


Рубрика: Конкуренция

Нелоялна конкуренция, свързана с конфиденциална информация, в светлината на проекта на Закон за защита на търговската тайна
авторски материал
Автор / източник: Христо Копаранов
стр. 76

Информация в плюс
стр. 82

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...