Меню

Рубрика: Търговци

Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество?
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 5

Някои акценти в съдебната практика относно иска по чл. 71 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

За последните изменения и допълнения в Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 22

Неоснователното обогатяване и давността като основания за предявяването на иска по чл. 534 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 37


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Поглед върху конкуренцията между изпълненията по реда на Гражданския процесуален кодекс и Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Производството по несъстоятелност след Тълкувателно решение № 1 от 03.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 на ОСТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 54

Решение № 128 от 20.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 1744/2017 г., II т. о., ТК
„Трето лице“ по смисъла на чл. 145, ал. 1 ГПК (отм.) и чл. 181, ал. 1 ГПК е това, което черпи права от лицето, подписало документа и правата, които то черпи, могат да възникнат само при условие, че датата на възникването им предшества датата на документа. Следователно касае се до тези неучаствали в съставянето на документа лица, които независимо дали са страни в процеса, черпят права от някой от издателите на документа и биха могли да бъдат увредени от неговото антидатиране. Други неучастващи в съставянето на документа лица, не са трети лица в посочения по-горе смисъл и спрямо тях посочената в документа дата е важима.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 66


Рубрика: Обществени поръчки

Информация от списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки - примери от практиката
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 68


Рубрика: Конкуренция

Нелоялна конкуренция, свързана с конфиденциална информация, в светлината на проекта на Закон за защита на търговската тайна
авторски материал
Автор / източник: Христо Копаранов
стр. 76

Информация в плюс
стр. 82

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...