Меню

Рубрика: Търговци

Отговорността на учредителите в едно невписано търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Александра Чеканска
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Замяната на издадените акции на приносител с поименни акции
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 17

Предпоставки за предявяването на иска за неоснователно обогатяване по чл. 534 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 29


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Особени хипотези при предявяване на иск по чл. 422 от Гражданския процесуален кодекс след измененията през 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов, Ивайло Йосифов, д-р
стр. 39


Рубрика: Несъстоятелност

Сключване на договор за продажба на търговско предприятие или на обособена част от него, когато това е предвидено в план за оздравяване или в план за стабилизация
авторски материал
Автор / източник: Теодор Генев
стр. 55

Решение № 152 от 13.07.2018 г., на ВКС по т. д. № 2205/2017 г., I т. о., ТК
Свръхзадължеността, аналогично на неплатежоспособността, е обективно икономическо състояние, но за разлика от нея е налице при невъзможност на търговеца да покрие паричните си (не само изискуемите) задължения с наличното си (не само краткотрайни активи) имущество. Състоянието на свръхзадълженост, като основание за откриване на производство по несъстоятелност, е самостоятелно, спрямо неплатежоспособността, и цели да изпревари, освен когато съвпадне с него, неминуемо следващото от същото състояние на неплатежоспособност, като осигури на един по-ранен етап и поради това обективно по-благоприятна възможност за справедливо удовлетворяване на всички кредитори или оздравяване на търговеца. То се санкционира не предвид невъзможността на търговеца да покрива изискуемите си парични задължения, а поради невъзможността му да компенсира загуби с печалба от дейността си, обусловено от съдържанието, структурата и ликвидността на активите му. Затова от значение за обективирането на състоянието свръхзадълженост, макар и не само, е показателят „собствен капитал“, участващ в коефициентите на финансова автономност и задлъжнялост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

Списъкът по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и неговото предназначение
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 65


Информация в плюс
стр. 74

Указател на публикациите в списание "Търговско и облигационно право" през 2018 година
стр. 74

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...