Меню

Рубрика: Търговци

Особени правила за публичното предлагане на облигации
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Възлагателни джира на съдебния изпълнител
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 17

Решение № 127 от 30.07.2018 г., на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., II т. о., ТК
Цесията не лишава длъжника от правото да иска унищожаване на договора, от който произтича вземането, поради порок на волята, чрез възражение във връзка с иск за изпълнение, предявен от цесионера, нито от правото на възражение за нищожност, както и да противопостави на цесионера отлагателни възражения, които има срещу цедента. Но ако има интерес да иска унищожаване чрез самостоятелен конститутивен иск, длъжникът трябва да предяви иска си срещу цедента, който си остава страна по договора. По аргумент от по-силното основание следва да се приеме, че при наличие на правен интерес длъжникът може да предяви и иск за прогласяване нищожността на първоначалния договор, от който произтича прехвърленото на цесионера вземане, или на отделна негова част, но само срещу цедента, който е страна по същия, освен ако не докаже конкретен правен интерес от предявяване на иска и срещу цесионера.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

Арбитражната клауза - самостоятелност и зависимост от материалноправния договор
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 30

Регресното правоотношение по чл. 54 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Тосков
стр. 39


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Правен режим на актовете на съдебния изпълнител
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 49

Справката по чл. 366 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Борислав Ганчев
стр. 57


Рубрика: Несъстоятелност

За продажбата на търговско предприятие като оздравителен и стабилизационен способ
авторски материал
Автор / източник: Теодор Генев
стр. 66


Рубрика: Обществени поръчки

Договор под условие или как да приложим чл. 114 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Попова
стр. 74


ПРИЛОЖЕНИЕ

За съдържанието на коносамента
авторски материал
Автор / източник: Антон Грозданов

Информация в плюс
стр. 82

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...