Меню

Рубрика: Търговци

Модели на управление на командитното дружество
 авторски материал
Автор / източник: Момчил Иванов
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити
 авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 19

Правата на пътуващите със самолет
 авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 27


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Защитата по исков път на кредитора срещу увреждащи действия на трети лица по смисъла на чл. 135, ал. 1, изр. 3 от Закона за задълженията и договорите
 авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 37

Решение № 56 от 01.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 1538/2017 г., I т. о., ТК
В хипотезата на отменителен иск по чл. 135 ЗЗД увреждащо кредитора действие е всеки правен и фактически акт, с който се засягат права, които биха осуетили или затруднили осъществяване на правата на кредитора спрямо длъжника. Така увреждане е налице, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворението на кредитора, в т. ч. извършено опрощаване на дълг, обезпечаване на чужд дълг, изпълнение на чужд дълг без правен интерес и пр.  съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Облигационни отношения

Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси
 авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 52


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

По въпроса за допустимостта на отрицателен установителен иск за погасени по давност парични вземания
 авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 63


Рубрика: Несъстоятелност

Търговското качество на субектите като предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация
 авторски материал
Автор / източник: Тихомир Николов
стр. 75

Решение № 265 от 01.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 2553/2017 г., II т. о., ТК
Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Търговския закон не е приложима при наличие на предпоставките по чл. 632, ал. 4 ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелност. 
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 82


Рубрика: Обществени поръчки

Как да постъпи комисията в процедура по Закона за обществените поръчки при подаден ЕЕДОП само на хартиен носител
 авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 86

Информация в плюс
стр. 90

Момчето и ябълковото дърво
стр. 91

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...