Меню

Рубрика: Търговци

За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Особености на ценните книжа, които могат да бъдат предмет на публично предлагане
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов
стр. 14


Рубрика: Търговски сделки

По някои въпроси за суброгацията в застрахователното право
авторски материал
Автор / източник: Милен Ангелов
стр. 30


Рубрика: Облигационни отношения

Възлагането на работа по смисъла на чл. 49 ЗЗД
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Тосков
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Изпълнение върху обособена част от предприятие по чл. 517а от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 50

Решение № 56 от 24.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 2339/2017 г., ІІ г. о.
Ако в срока за обжалване на постановлението за възлагане изпълнителното производство бъде спряно по разпореждане на съда, включително и в производство за обезпечение на иск, спирането поражда действието по чл. 61, ал. 1 ГПК - до отмяна на спирането и възобновяване на производството сроковете не текат. Постановление за възлагане, постановено в изпълнително производство, което е спряно в срока за обжалване по чл. 436, ал. 1 ГПК, не може да влезе в сила до момента, в който изпълнителното производство не бъде възобновено и не изтече оставащата към момента на спирането част от срока.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Несъстоятелност

Попълване на масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 16 юни 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 75


Рубрика: Защита на личните данни

Прилагане на правилата за защита на личните данни в работата на адвокатите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 86


 

Информация в плюс
стр. 90

Момчето и ябълковото дърво
стр. 91