Меню

Рубрика: Търговци

Още за Новата уредба на платежните услуги и платежните системи
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 2
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 19


Рубрика: Търговски сделки

Решение № 240 от 29.03.2018 г. по т. д. № 1102/2017 г., ТК на ВКС, I т. о.
Физическо лице - съдлъжник по договор за банков кредит или обезпечаващо кредит, по който кредитополучателят е търговец, може да има качество на потребител по Закона за защита на потребителя и да се позовава на неравноправност на клаузи в договора за кредит, ако действа за цели извън рамките на неговата търговска или професионална дейност. Съдът извършва конкретна преценка, съобразно обстоятелствата и доказателствата по делото, с оглед установяване качеството „потребител“.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Облигационни отношения

Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 29

Едно мнение по поставените въпроси в тълкувателно дело № 3 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Златка Сукарева, проф. д-р
стр. 38

Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 53


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително производство

Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 61


Рубрика: Несъстоятелност

Несъстоятелност на физически лица - 2
авторски материал
Автор / източник: Николай Островски
стр. 69


Рубрика: Обществени поръчки

Основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 80

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...