Меню

Рубрика: Търговци

Още за Новата уредба на платежните услуги и платежните системи
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 2
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 19


Рубрика: Търговски сделки

Решение № 240 от 29.03.2018 г. по т. д. № 1102/2017 г., ТК на ВКС, I т. о.
Физическо лице - съдлъжник по договор за банков кредит или обезпечаващо кредит, по който кредитополучателят е търговец, може да има качество на потребител по Закона за защита на потребителя и да се позовава на неравноправност на клаузи в договора за кредит, ако действа за цели извън рамките на неговата търговска или професионална дейност. Съдът извършва конкретна преценка, съобразно обстоятелствата и доказателствата по делото, с оглед установяване качеството „потребител“.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Облигационни отношения

Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 29

Едно мнение по поставените въпроси в тълкувателно дело № 3 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Златка Сукарева, проф. д-р
стр. 38

Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 53


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително производство

Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 61


Рубрика: Несъстоятелност

Несъстоятелност на физически лица - 2
авторски материал
Автор / източник: Николай Островски
стр. 69


Рубрика: Обществени поръчки

Основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 80

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...