Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 04

Рубрика: Търговци

Нов Закон за платежните услуги и платежните системи
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 1
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 28

Решение № 194 от 01.02. 2018 г. по т. д. № 84/2017 г. на ВКС, II т. о., ТК
Имайки предвид безспорните последици от непредявените в сроковете по чл. 685, ал. 1 и по чл. 688, ал. 1 ТЗ вземания, а именно - погасяване на процесуалното право за реализиране и удовлетворяване на такива непредявени вземания, а не погасяване на самото вземане, не би могло да се приеме, че предявяването и приемането само на обезпеченото вземане по каузалното правоотношение в производството по несъстоятелност на длъжника - издател на записа на заповед, съставлява недобросъвестност или злоупотреба с право от страна на кредитора, който е и поемател по ефекта. Такава недобросъвестност на приносителя би била налице само в хипотеза на погасено (в производството по несъстоятелност на издателя на записа на заповед) задължение на кредитополучателя по каузалното правоотношение, създаващо реална възможност за двойно плащане на приносителя на ефекта, който впоследствие е предявил правата си по него и срещу солидарно задължените лица - авалисти.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Може ли физическо лице да бъде страна по договор за финансово обезпечение?
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Несъстоятелност на физически лица
авторски материал
Автор / източник: Николай Островски
стр. 51


Рубрика: Обществени поръчки

Нови моменти в законодателството по обществени поръчки и методическата дейност на АОП през февруари и март 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 64


Рубрика: Легалните дефиниции

Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 80


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...