Меню

Рубрика: Търговци

Нов Закон за платежните услуги и платежните системи
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 1
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 28

Решение № 194 от 01.02. 2018 г. по т. д. № 84/2017 г. на ВКС, II т. о., ТК
Имайки предвид безспорните последици от непредявените в сроковете по чл. 685, ал. 1 и по чл. 688, ал. 1 ТЗ вземания, а именно - погасяване на процесуалното право за реализиране и удовлетворяване на такива непредявени вземания, а не погасяване на самото вземане, не би могло да се приеме, че предявяването и приемането само на обезпеченото вземане по каузалното правоотношение в производството по несъстоятелност на длъжника - издател на записа на заповед, съставлява недобросъвестност или злоупотреба с право от страна на кредитора, който е и поемател по ефекта. Такава недобросъвестност на приносителя би била налице само в хипотеза на погасено (в производството по несъстоятелност на издателя на записа на заповед) задължение на кредитополучателя по каузалното правоотношение, създаващо реална възможност за двойно плащане на приносителя на ефекта, който впоследствие е предявил правата си по него и срещу солидарно задължените лица - авалисти.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Може ли физическо лице да бъде страна по договор за финансово обезпечение?
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Несъстоятелност на физически лица
авторски материал
Автор / източник: Николай Островски
стр. 51


Рубрика: Обществени поръчки

Нови моменти в законодателството по обществени поръчки и методическата дейност на АОП през февруари и март 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 64


Рубрика: Легалните дефиниции

Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 80


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...