Меню

Рубрика: Търговци

Изключването на съдружника в новата съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Решение № 148 от 15.11. 2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
Изразът „представяне“ не е равнозначен на израза „предявяване“, чрез който се определя падежът в хипотезата на чл. 486, ал. 1, т. 1 и 2 от Търговския закон (ТЗ) и не съдържа два начина на определяне на падежа. Представянето на записа на заповед е свързано с упражняване на правата на платеца по чл. 492, ал. 1 ТЗ във връзка с получаване обратно на документа с отбелязване на плащането върху него, а изразът „на предявяване“ е един от начините на определяне на падежа - по чл. 486, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 537 ТЗ в записа на заповед. Запис на заповед, в който падежът е определен едновременно „на предявяване“ и „на определена дата“, е нищожен съгласно чл. 486, ал. 2 ТЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Облигационни отношения

Отговорност за вреди при недействителност на сделките
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 15


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
авторски материал
Автор / източник: Теофана Евгениева, Румен Неков
стр. 24


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 53


Рубрика: Обществени поръчки

Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки от месец декември 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
стр. 61

Решения на КЗК, свързани с разглеждането и оценяването на подадените оферти
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 69


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...