Меню

Рубрика: Търговци

Изключването на съдружника в новата съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Решение № 148 от 15.11. 2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
Изразът „представяне“ не е равнозначен на израза „предявяване“, чрез който се определя падежът в хипотезата на чл. 486, ал. 1, т. 1 и 2 от Търговския закон (ТЗ) и не съдържа два начина на определяне на падежа. Представянето на записа на заповед е свързано с упражняване на правата на платеца по чл. 492, ал. 1 ТЗ във връзка с получаване обратно на документа с отбелязване на плащането върху него, а изразът „на предявяване“ е един от начините на определяне на падежа - по чл. 486, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 537 ТЗ в записа на заповед. Запис на заповед, в който падежът е определен едновременно „на предявяване“ и „на определена дата“, е нищожен съгласно чл. 486, ал. 2 ТЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Облигационни отношения

Отговорност за вреди при недействителност на сделките
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 15


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
авторски материал
Автор / източник: Теофана Евгениева, Румен Неков
стр. 24


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Правно положение на третото лице - ипотекарен длъжник в изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 53


Рубрика: Обществени поръчки

Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки от месец декември 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
стр. 61

Решения на КЗК, свързани с разглеждането и оценяването на подадените оферти
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 69


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...