Меню

Рубрика: Търговци

Прекратяване на членствено правоотношение в сдружение с нестопанска цел поради отпадане вследствие невнасяне на дължим годишен членски внос
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Преклузии при перемпция и общата погасителна давност относно задължения по договор, обезпечени със запис на заповед
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 13


Рубрика: Облигационни отношения

Привилегиите в полза на държавата по чл. 136, ал. 1, т. 2 и 6 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 26

Решение № 136 от 03.08.2017 г. по т.д. № 901/2016 г. на ВКС, I г. о.
Когато въз основа на пълномощно се изтегли сума от банковата сметка на упълномощителя, последиците от това правно действие се считат възникнали направо за него, но за пълномощника, доколкото друго не се установява относно вътрешните им отношения, възниква с получаването на сумата задължение да отчете (предаде) на упълномощителя полученото от негово име и за негова сметка.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Спиране на охранително производство
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 40


Рубрика: Несъстоятелност

Приложимост на чл. 620, ал. 5 от Търговския закон в охранителното производство
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 51


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 58


Рубрика: Конкуренция

Имуществена отговорност за забранени споразумения, решения и съгласувани практики според Директива 2014/104 на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 66


Рубрика: Информация в плюс
стр. 74

Указател на публикациите в дайджест "Търговско и облигационно право" през 2017 година
стр. 75

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...