Меню

Рубрика: Търговци

За същността и приложното поле на чл. 301 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров, д-р
стр. 5

Изпълнение върху налични акции и облигации съгласно чл. 515 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 19

 

Рубрика: Търговски сделки

Още веднъж за материалната и процесуалната правоспособност на бюджетните учреждения, които не са изрично признати за юридически лица
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 30

 

Рубрика: Облигационни отношения

Проблеми на Павловия иск
авторски материал
Автор / източник: Рени Рикова
стр. 42

 

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 58

 

Рубрика: Несъстоятелност

Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 71

Решение № 212 от 19.01.2017 г. по т. д. № 3447/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 82

 

Рубрика: Обществени поръчки

Вътрешно или вътрешноведомствено („in-house“) възлагане по чл. 14, ал. 1, т. 5-7 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 85

 

Рубрика: Информация в плюс

Рубрика: Къде да застанат русалките?