Меню

Рубрика: Търговци

Промени в уредбата на публичните акционерни дружества
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Търговският регистър с нови функции
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 13

 

Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Решение № 4 от 16.06.2017 г. по т. д. № 3129/2015 г. на ВКС, ІІ т. о., ТК
Запорът върху вземанията по разплащателна банкова сметка се счита наложен и има действие от деня, в който е връчено изпратеното от съдебния изпълнител запорно съобщение на банката до датата на погасяване на задълженията на длъжника, реализиране на изпълнителния способ и удовлетворяване на взискателя, респективно до отмяна на обезпечителната мярка, замяна на обезпечителната мярка с друга, вдигане на запора или прекратяване на изпълнителното производство.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22

 

Рубрика: Облигационни отношения

Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 27

 

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Практически проблеми, свързани с иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Йордан Пангев
стр. 35

Решение № 128 от 16.06.2017 г. по т. д. № 923/2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
В производството по чл. 48, ал. 1 ЗМТА въпросът за валидността на арбитражното решение е процесуалноправен, следователно разрешаването му следва да е основано на действащата нормативна уредба, която посредством редакциите на чл. 19, ал. 1 ГПК и чл. 47, ал. 2 ЗМТА изрично регламентира забрана за разрешаване на потребителски спорове от арбитраж и прогласява нищожността на постановените по тях арбитражни решения.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42

 

Рубрика: Несъстоятелност

Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Веселин Георгиев
стр. 45

 

Рубрика: Стабилизация на търговеца

Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 от Търговския закон)
авторски материал
Автор / източник: Григор Григоров, д-р
стр. 60

 

Рубрика: Обществени поръчки

Срок на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 68


Рубрика: Конкуренция

Конкуренцията в обществените поръчки - принцип при възлагането и защита от картел
авторски материал
Автор / източник: Мария Ботева
стр. 73


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...