Меню

Рубрика: Търговци

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Защитата срещу „кражба на фирма“ в Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 16


Рубрика: Търговски сделки

Мястото на плащане като критерий за определяне на приложимото право към задълженията на платеца по менителница и издателя на запис на заповед
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 26


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Защита на заложния кредитор при особен залог на вземане или безналична ценна книга и след пристъпване към изпълнение
авторски материалл
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р
стр. 36


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 93 от 28.07.2017 г. по т. д. № 638/ 2016 г. на ВКС, II т. о.
Отменителният иск по чл. 135 ЗЗД е основателен, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или извършва други правни действия, с които се създават трудности за удовлетворение на кредитора, в т. ч. опрощаване на дълг, обезпечение на чужд дълг, изпълнение на чужд дълг без правен интерес и др. Ако извършеното фактическо действие е едностранно, съгласно чл. 135 ЗЗД е необходимо знание за увреждане само при длъжника, но не е необходимо знанието на втория ответник (третото лице).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Производството по несъстоятелност и правата на обезпечения кредитор
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 52


Рубрика: Стабилизация на търговеца

Производство по стабилизация на търговец - последици от откриване на производството
авторски материал
Автор / източник: Григор Григоров, д-р
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

Обжалване по реда на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 77

Въпроси и отговори по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 89

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...