Меню

Рубрика: Търговци

За нищожността на „липсващите решения“ на общите събрания
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Решение № 180 от 23.11. 2016 г. по т. д. № 2400/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
При изпращане на длъжника на уведомително писмо от банката, с което кредитът се обявява за предсрочно изискуем по смисъла на чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции, връчването би могло да бъде удостоверено от пощенския оператор съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги, препращаща към Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети, приети с Решение № 581 от 27.10.10 г. от Комисията за регулиране на съобщенията. Преценката за редовността на връчването, при липса на уговорка в договора за кредит относно връчването на съобщения, се извършва според уредените в Общите правила начини на доставяне и на удостоверяване на получаването на пощенските пратки.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Относно поредността на налагане на запори по банковите сметки на ответника в обезпечителното производство
авторски материал
Автор / източник: Светослав Пандилов
стр. 24


Рубрика: Облигационни отношения

Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Петров, д-р
стр. 32


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

За силата на пресъдено нещо на решението по частичен иск
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 40


Рубрика: Несъстоятелност

Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 49


Рубрика: Стабилизация на търговеца

Производство по стабилизация на търговец - общи положения
авторски материал
Автор / източник: Григор Григоров, д-р
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

За контрола, упражняван от Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Анелия Цветанова-Минчева
стр. 73

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...