Меню

Рубрика: Търговци

Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени вливания и сливания
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Права на притежателите на дялове върху имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход
авторски материал
Автор / източник: Александър Александров
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Заместване на комисионера
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 22


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Изпълнение на европейска заповед за запор на банкови сметки в България
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 29

Новости при обезпечаване на бъдещи вземания с особен залог и финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 35


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 45 от 31.03.2016 г. по т. д. № 1029/2015 г., II т. о., ТК на ВКС
В производството по иска по чл. 534, ал. 1 ТЗ, за разлика от исковете за неоснователно обогатяване по чл. 55-59 ЗЗД, не подлежи на изследване степента на обедняване и обогатяване и съотношението между тях; имало ли е размяна на имуществени блага от единия патримониум в другия, като вредата се изразява в това, че имуществото на приносителя не може да се увеличи с паричната сума по ефекта, а обогатяването на издателя - че не е изплатил сумата за погасяване на задължението поради пропуск да бъдат извършени необходимите действия за запазване на преките менителнични права от ползващото се лице.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Относно сезирането на държавен съд със заявление за издаване на заповед за изпълнение в хипотезата, в която вземането произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза
авторски материал
Автор / източник: Христина Георгиева
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска, Румен Неков
стр. 54

Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Радослав Маринков
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 75

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...