Меню

Рубрика: Търговци

Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени вливания и сливания
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Права на притежателите на дялове върху имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход
авторски материал
Автор / източник: Александър Александров
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Заместване на комисионера
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 22


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Изпълнение на европейска заповед за запор на банкови сметки в България
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 29

Новости при обезпечаване на бъдещи вземания с особен залог и финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 35


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 45 от 31.03.2016 г. по т. д. № 1029/2015 г., II т. о., ТК на ВКС
В производството по иска по чл. 534, ал. 1 ТЗ, за разлика от исковете за неоснователно обогатяване по чл. 55-59 ЗЗД, не подлежи на изследване степента на обедняване и обогатяване и съотношението между тях; имало ли е размяна на имуществени блага от единия патримониум в другия, като вредата се изразява в това, че имуществото на приносителя не може да се увеличи с паричната сума по ефекта, а обогатяването на издателя - че не е изплатил сумата за погасяване на задължението поради пропуск да бъдат извършени необходимите действия за запазване на преките менителнични права от ползващото се лице.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Относно сезирането на държавен съд със заявление за издаване на заповед за изпълнение в хипотезата, в която вземането произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза
авторски материал
Автор / източник: Христина Георгиева
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска, Румен Неков
стр. 54

Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Радослав Маринков
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 75

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...