Меню

Рубрика: Търговци

Права на притежателите на дялове в договорен фонд
авторски материал
Автор / източник: Александър Александров
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 16

Решение № 51 от 04.04.2016 г. по т. д. № 504/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.
Уговорката в договор за кредит, предвиждаща едностранната възможност за промяна от страна на банката на размерите на договорените лихви и такси за управление въз основа на непредвидено в самия договор основание, а за сделките по чл. 143, ал. 3, т. 1 от Закона за защита на потребителите и когато такова договорено изменение не е свързано с обективни обстоятелства - колебания или изменения на борсовия курс или индекс, или с размера на лихвения процент на финансовия пазар, които са извън контрола на доставчика на услугата, е неравноправна по смисъла на общата дефиниция в чл. 143 ЗЗП.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент (ЕС) № 655/2014 и най-новите изменения на ГПК
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

Актуални проблеми на обезщетението за неимуществени вреди в светлината на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Светослав Желев
стр. 39

Решение № 30 от 29.02.2016 г. по т. д. № 149/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.
Съдът тълкува договора, изхождайки не от буквалния смисъл на текста, а от смисъла, следващ от общия разум на изявлението, като отчита мястото на отделната уговорка, с оглед систематичното й място в договора и общия му смисъл.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 56


Рубрика: Несъстоятелност

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска, Румен Неков
стр. 66


Рубрика: Обществени поръчки

Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
стр. 73


Рубрика: Конкуренция

Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 79

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...