Меню

Рубрика: Търговци

Права на притежателите на дялове в договорен фонд
авторски материал
Автор / източник: Александър Александров
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 16

Решение № 51 от 04.04.2016 г. по т. д. № 504/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.
Уговорката в договор за кредит, предвиждаща едностранната възможност за промяна от страна на банката на размерите на договорените лихви и такси за управление въз основа на непредвидено в самия договор основание, а за сделките по чл. 143, ал. 3, т. 1 от Закона за защита на потребителите и когато такова договорено изменение не е свързано с обективни обстоятелства - колебания или изменения на борсовия курс или индекс, или с размера на лихвения процент на финансовия пазар, които са извън контрола на доставчика на услугата, е неравноправна по смисъла на общата дефиниция в чл. 143 ЗЗП.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент (ЕС) № 655/2014 и най-новите изменения на ГПК
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

Актуални проблеми на обезщетението за неимуществени вреди в светлината на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Светослав Желев
стр. 39

Решение № 30 от 29.02.2016 г. по т. д. № 149/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.
Съдът тълкува договора, изхождайки не от буквалния смисъл на текста, а от смисъла, следващ от общия разум на изявлението, като отчита мястото на отделната уговорка, с оглед систематичното й място в договора и общия му смисъл.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 56


Рубрика: Несъстоятелност

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска, Румен Неков
стр. 66


Рубрика: Обществени поръчки

Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
стр. 73


Рубрика: Конкуренция

Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 79

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...