Меню

Рубрика: Търговци

Задължение за предоставяне на информация при вливания и сливания на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

Правни аспекти на колективната електронна търговия
авторски материал
Автор / източник: Андреан Славчев
стр. 28


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал. 3 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Разглеждане и обезпечаване на алтернативно обективно съединени искове в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

За правния интерес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исковото производство по чл. 694 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 59


Рубрика: Обществени поръчки

Определяне на рисковете при изпълнение на обществена поръчка за строителство, като критерий за оценка на постъпилите предложения
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 72

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...