Sidebar

Меню

Рубрика: Търговци

Недействителност на новоучреденото при преобразуване дружество - съдебно производство
 авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Допустимо ли е предмет на предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите да бъдат поименни налични акции?
 авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 15

Повторното използване на информация от обществения сектор за търговски и нетърговски цели - начин на употреба
 авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 20


Рубрика: Търговски сделки

Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
 авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 29


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
 авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 35


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 23 от 07.07.2016 г. по т. д. № 3686/2014 г. на ВКС, I т. о.
Първоинстанционният и въззивният съд следят служебно за наличие на неравноправни клаузи в потребителски договор. Възражението на потребителя за неравноправния характер на договорна клауза не се преклудира с изтичане на срока за отговор на исковата молба по чл. 131 или чл. 367 ГПК и може да бъде наведено за първи път и във въззивното производство, като ограниченията на чл. 266 ГПК не се прилагат.  съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Към въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки
 авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 52


Рубрика: Несъстоятелност

Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон
 авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Новите процедури в Закона за обществените поръчки
 авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 69


Рубрика: Конкуренция

Телевизията и правилата на конкуренцията
 авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 81

Рубрика: Информация в плюс

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит