Меню

Рубрика: Търговци

Недействителност на новоучреденото при преобразуване дружество - съдебно производство
 авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Допустимо ли е предмет на предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите да бъдат поименни налични акции?
 авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 15

Повторното използване на информация от обществения сектор за търговски и нетърговски цели - начин на употреба
 авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 20


Рубрика: Търговски сделки

Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
 авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 29


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
 авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 35


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 23 от 07.07.2016 г. по т. д. № 3686/2014 г. на ВКС, I т. о.
Първоинстанционният и въззивният съд следят служебно за наличие на неравноправни клаузи в потребителски договор. Възражението на потребителя за неравноправния характер на договорна клауза не се преклудира с изтичане на срока за отговор на исковата молба по чл. 131 или чл. 367 ГПК и може да бъде наведено за първи път и във въззивното производство, като ограниченията на чл. 266 ГПК не се прилагат.  съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Към въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки
 авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 52


Рубрика: Несъстоятелност

Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон
 авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Новите процедури в Закона за обществените поръчки
 авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 69


Рубрика: Конкуренция

Телевизията и правилата на конкуренцията
 авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 81

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...