Меню

Рубрика: Търговци

Недействителност на новоучреденото при преобразуване дружество - съдебно производство
 авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Допустимо ли е предмет на предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите да бъдат поименни налични акции?
 авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 15

Повторното използване на информация от обществения сектор за търговски и нетърговски цели - начин на употреба
 авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 20


Рубрика: Търговски сделки

Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
 авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 29


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
 авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 35


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 23 от 07.07.2016 г. по т. д. № 3686/2014 г. на ВКС, I т. о.
Първоинстанционният и въззивният съд следят служебно за наличие на неравноправни клаузи в потребителски договор. Възражението на потребителя за неравноправния характер на договорна клауза не се преклудира с изтичане на срока за отговор на исковата молба по чл. 131 или чл. 367 ГПК и може да бъде наведено за първи път и във въззивното производство, като ограниченията на чл. 266 ГПК не се прилагат.  съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Към въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки
 авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 52


Рубрика: Несъстоятелност

Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон
 авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Новите процедури в Закона за обществените поръчки
 авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 69


Рубрика: Конкуренция

Телевизията и правилата на конкуренцията
 авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 81

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...