Меню

Рубрика: Търговци

Нередовните заявления за вписване в търговския регистър и възможностите за тяхното поправяне
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Прекратяване участието на длъжника в ООД от взискателя - характер и последици
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 13


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 29

Хипотези при изпълнение върху недвижими имоти, включени в търговско предприятие, заложено по реда на ЗОЗ
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 38

Решение № 383 от 29.01.2016 г. по гражд. д. № 2225/2015 г. на ВКС, IV г. о.
Ако и двете страни по един договор са неизправни и липсва готовност за изпълнение, всяка от тях може да развали договора.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 50

Решение № 233 от 02.12.2015 г. по гражд. д. № 2036/2015 г. на ВКС, III г. о.
При условията на чл. 90, ал. 1 изр. 2 ЗЗД ответникът може да направи възражение за право на задържане - искане за постановяване на диспозитив за едновременно изпълнение и от двете страни.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 55


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическо лице без ликвидация
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 59


Рубрика: Обществени поръчки

Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 59


Рубрика: Конкуренция

Постепенната дерегулация на телеком сектора и приложението на конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев
стр. 66


ПРИЛОЖЕНИЕ

Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, проф. д-р

 

Рубрика: Информация в плюс