Меню

Рубрика: Търговци

Отговорността на управителите за вреди, причинени на капиталовите търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Неимуществените вреди при неизпълнение на търговска сделка
авторски материал
Автор / източник: Жана Колева
стр. 19

Решение № 43 от 15.04. 2015 г. на ВКС, II т. о.
Договор за прехвърляне на акции на приносител, сключен преди същите да са издадени и при липса на надлежно издадени временни удостоверения, годни за прехвърляне по реда на чл. 187, ал. 2 ТЗ, не поражда желания от страните транслативен ефект. Същият е нищожен поради липса на предмет.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 28


Рубрика: Облигационни отношения

Въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 32

Решение № 6 от 02.02.2015 г. на ВКС, II т.о.
Енергийното дружество дължи обезщетение за неоснователно обогатяване от ползване на чужд електрически далекопровод, като размерът на обезщетението се определя по Методика на ДКЕВР по чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес Анализ на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Възможно ли е обжалване при провеждането на публична покана?
авторски материал
Автор / източник: Златина Лилян
стр. 70


Рубрика: Конкуренция

Конкуренцията в телекомуникациите
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 82

Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...