Меню

Рубрика: Търговци

Членствени правоотношения на търговските дружества при преобразуване чрез вливане и сливане
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Репо сделки с безналични акции
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

За неизпълнението и неточното изпълнение на платежни операции от доставчика на платеца при използването на кореспондентска банка
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев, д-р
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

Допустимо ли е прекратяване участието на съдружник в гражданско дружество от трето лице?
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 35

Решение № 136 от 15.10.2015 г. , I т. о. на ВКС
Застрахователното покритие по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 257, ал. 1 КЗ включва в обема си случаите, при които увреждането е причинено от лице, което е неспособно по смисъла на чл. 47, ал. 1 ЗЗД, но само ако това лице е причинило самò виновно неспособността си към момента на настъпване на застрахователното събитие или ако за причинените вреди по правилото на чл. 47, ал. 2 ЗЗД отговаря лицето, което е задължено да упражнява надзор над неспособния. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Действие на отмяната на индивидуален административен акт във времето и по отношение на субектите
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 63


Рубрика: Обществени поръчки

Прилагането на „Пакт за почтеност“ при обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 72


Рубрика: Конкуренция

Преюдициална компетентност на Комисията за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Александър Корнезов
стр. 80


Рубрика: Информация в плюс

Оптимизатори или 20 стъпки за изграждането на навици да бъдем оптимисти


Приложение:
Новата уредба на финансовите корекции съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал
Автор / източник: Мария Казанджиева

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...