Меню

Рубрика: Търговци

Членствени правоотношения на търговските дружества при преобразуване чрез вливане и сливане
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Репо сделки с безналични акции
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

За неизпълнението и неточното изпълнение на платежни операции от доставчика на платеца при използването на кореспондентска банка
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев, д-р
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

Допустимо ли е прекратяване участието на съдружник в гражданско дружество от трето лице?
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 35

Решение № 136 от 15.10.2015 г. , I т. о. на ВКС
Застрахователното покритие по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 257, ал. 1 КЗ включва в обема си случаите, при които увреждането е причинено от лице, което е неспособно по смисъла на чл. 47, ал. 1 ЗЗД, но само ако това лице е причинило самò виновно неспособността си към момента на настъпване на застрахователното събитие или ако за причинените вреди по правилото на чл. 47, ал. 2 ЗЗД отговаря лицето, което е задължено да упражнява надзор над неспособния. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Действие на отмяната на индивидуален административен акт във времето и по отношение на субектите
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 49


Рубрика: Несъстоятелност

Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 63


Рубрика: Обществени поръчки

Прилагането на „Пакт за почтеност“ при обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 72


Рубрика: Конкуренция

Преюдициална компетентност на Комисията за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Александър Корнезов
стр. 80


Рубрика: Информация в плюс

Оптимизатори или 20 стъпки за изграждането на навици да бъдем оптимисти


Приложение:
Новата уредба на финансовите корекции съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал
Автор / източник: Мария Казанджиева

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...