Меню

Рубрика: Търговци

Специфични хипотези на недопустимост на иска по чл. 74 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Запазва ли се ипотеката при преобразуване на ипотекарния длъжник - дружество с ограничена отговорност?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Способи за прехвърляне на „владение“ или „контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение и момент, от който финансовото обезпечение се смята за предоставено
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 25


Рубрика: Облигационни отношения

Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора
авторски материалл
Автор / източник: Таня Йончева
стр. 41

Решение № 132 от 02.10. 2015 г., I т. о. на ВКС
Отговорността на поръчителя по договор за банков кредит, обезпечен с поръчителство, се погасява, ако към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 2 ГПК е изтекъл шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Упълномощаване и заместване при обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 61


Рубрика: Информация в плюс

Указател на публикациите в списание „Търговско и облигационно право“ през 2015 г.
стр. 71