Меню

Рубрика: Търговци

Специфични хипотези на недопустимост на иска по чл. 74 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Запазва ли се ипотеката при преобразуване на ипотекарния длъжник - дружество с ограничена отговорност?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Способи за прехвърляне на „владение“ или „контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение и момент, от който финансовото обезпечение се смята за предоставено
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 25


Рубрика: Облигационни отношения

Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора
авторски материалл
Автор / източник: Таня Йончева
стр. 41

Решение № 132 от 02.10. 2015 г., I т. о. на ВКС
Отговорността на поръчителя по договор за банков кредит, обезпечен с поръчителство, се погасява, ако към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 2 ГПК е изтекъл шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Упълномощаване и заместване при обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 61


Рубрика: Информация в плюс

Указател на публикациите в списание „Търговско и облигационно право“ през 2015 г.
стр. 71

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...