Меню

Рубрика: Търговци

Забранената финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица
авторски материал
Автор / източник: Владимир Сотиров
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Особени залози - разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на разрешаване от ВКС
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 11

Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев, д-р, Александър Тонев
стр. 25


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 41


Рубрика: Несъстоятелност

Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 53


Рубрика: Обществени поръчки

Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Илонка Горанова
стр. 68


Рубрика: Конкуренция

Действие на акта на органа по конкуренция и на решението на съда спрямо необжалвалия картелист
авторски материал
Автор / източник: Теодор Георгиев
стр. 80


Рубрика: Информация в плюс