Меню

Рубрика: Търговци

Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

За характера на правото на обезсилване на ценна книга от съда
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 10


Рубрика: Облигационни отношения

Изпълнение на путативен кредитор
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 21

Решение № 48 от 28.05.2015 г. на ВКС, II т. о.
Със завеждането на частичен иск не се прекъсва погасителната давност по отношение на останалата част на вземането - до пълния му размер. С предявяване на частичния иск се спира течението на давностния срок по чл. 115, ал. 1, б. „ж“ ЗЗД за цялото вземане, което спиране следва да се зачете в хода на съдебното производство, след като не е формирана сила на пресъдено нещо по частичния иск. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 33


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Следва ли ново тълкувателно решение да служи като основание за отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК?
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 37

Съобщения и призоваване в изпълнителното производство
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 44


Рубрика: Несъстоятелност

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките - проблеми и разрешения
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Техническите спецификации в обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Денчо Славов
стр. 72

Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материалл
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 79


Рубрика: Конкуренция

Новите положения в Закона за защита на конкуренцията Въвеждане на контрол върху предприятия с по-силна позиция при договаряне
авторски материал
Автор / източник: Христо Копаранов
стр. 82


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...