Меню

Рубрика: Търговци

Отговорност на акционерно дружество за неточност на информация, съдържаща се в проспекта за записване на акции
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 5

Съществуват ли дружествени дялове в събирателното дружество?
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова
стр. 11


Рубрика: Търговски сделки

Скрити вземания в приватизационния процес
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 17

Решение № 184 от 04.03. 2014 г. на ВКС, І т. о.
По аргумент от текста на чл. 264, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ) и в хипотеза, когато едно спряно от движение моторно превозно средство се движи по път, отворен за обществено ползване (по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДвП), неговият собственик и/или ползвател, респективно водач, следва да има сключена застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите. В такива случаи пострадалият може да ангажира отговорността на Гаранционния фонд.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30


Рубрика: Облигационни отношения

Действие на прехвърлянето (цесията) на вземане върху арбитражна клауза
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 34

Решение № 227 от 07.01. 2015 г. на ВКС, І т. о.
Автоматичното прекратяване на договора поради неизпълнение на задължение не се приравнява по отношение на последиците си на чл. 236, ал. 1 ЗЗД. Ако след датата на автоматичното прекратяване на договора ползването на вещта е продължило със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът не се счита за продължен за неопределен срок. В този случай държането на наетата вещ е на отпаднало основание, като последиците се уреждат на плоскостта на чл. 236, ал. 2 ЗЗД, която норма урежда спецификата на неоснователното обогатяване по отношение на договора за наем с отпаднало действие.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 50


Рубрика: Обществени поръчки

„Непредвидени обстоятелства“ по ЗОП и ППЗОП
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 59


Рубрика: Конкуренция

Твърде големи, за да спазват правилата на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 70


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК - Особености и видови характеристики
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...