Меню

Рубрика: Търговци

Отговорност на акционерно дружество за неточност на информация, съдържаща се в проспекта за записване на акции
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 5

Съществуват ли дружествени дялове в събирателното дружество?
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова
стр. 11


Рубрика: Търговски сделки

Скрити вземания в приватизационния процес
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 17

Решение № 184 от 04.03. 2014 г. на ВКС, І т. о.
По аргумент от текста на чл. 264, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ) и в хипотеза, когато едно спряно от движение моторно превозно средство се движи по път, отворен за обществено ползване (по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДвП), неговият собственик и/или ползвател, респективно водач, следва да има сключена застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите. В такива случаи пострадалият може да ангажира отговорността на Гаранционния фонд.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30


Рубрика: Облигационни отношения

Действие на прехвърлянето (цесията) на вземане върху арбитражна клауза
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 34

Решение № 227 от 07.01. 2015 г. на ВКС, І т. о.
Автоматичното прекратяване на договора поради неизпълнение на задължение не се приравнява по отношение на последиците си на чл. 236, ал. 1 ЗЗД. Ако след датата на автоматичното прекратяване на договора ползването на вещта е продължило със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът не се счита за продължен за неопределен срок. В този случай държането на наетата вещ е на отпаднало основание, като последиците се уреждат на плоскостта на чл. 236, ал. 2 ЗЗД, която норма урежда спецификата на неоснователното обогатяване по отношение на договора за наем с отпаднало действие.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 50


Рубрика: Обществени поръчки

„Непредвидени обстоятелства“ по ЗОП и ППЗОП
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 59


Рубрика: Конкуренция

Твърде големи, за да спазват правилата на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 70


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК - Особености и видови характеристики
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...