Меню

Рубрика: Търговци

Превръщане на акционерно дружество в еднолично акционерно дружество
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Наследяване и завет на безналични акции
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 15


Рубрика: Търговски сделки

Потребителският кредит след промените в ДВ, бр. 35/2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 25

Обхват на приключващото нетиране по Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 33


Рубрика: Облигационни отношения

Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит?
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 46


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Решение № 81 от 08.07.2014 г. на ВКС, І т. о.
Изтичането на срока по чл. 147, ал. 1 ЗЗД към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение е абсолютно основание за отхвърлянето му. А ако искането по заявлението е уважено и заповед за незабавно изпълнение е издадена, позоваването на погасяване на субективното материално право на кредитора спрямо поръчителите може да бъде направено и в производството по чл. 422, ал. 1 ГПК. Хипотезата на чл. 147, ал. 2 ЗЗД не може да се тълкува като допускаща възможността за предварително съгласие, дерогиращо правилото на чл. 147, ал. 1, предл. 1 ЗЗД изпълнение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Несъстоятелност

Участие на конкуриращи кредитори в защита на длъжника в производствата по чл. 694 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Използването на опции при възлагане на обществени поръчки според Методическите указания на Агенцията по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 72


Рубрика: Конкуренция

Google търсене - Нарушават ли се правилата на конкуренцията?
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 81


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...