Меню

Рубрика: Търговци

Следва ли да бъдат изпълнявани платежни нареждания, приети за сетълмент от банката преди поставянето й под специален надзор?
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 5

Решение № 26 от 13.06.2014 г. на ВКС, ІV г. о.
Решение на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителността на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството, или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган - управител (управители).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 13


Рубрика: Търговски сделки

Погасителна давност при застраховка на договорна отговорност
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 17


Рубрика: Облигационни отношения

Прихващането по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 26

Решение № 30 от 11.08. 2014 г. на ВКС, II т. о.
Установеният в чл. 197 ЗЗД срок е давностен, а не преклузивен. Спорният характер на вземането, предмет на възражението за прихващане, не е основание да се приеме същото за недопустимо и да се отрече разглеждането му в процеса по предявения първоначален иск, дори когато се налага уточняване на размера му чрез изслушване на специализирана съдебна експертиза.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Кредиторът с учреден особен залог не е присъединен по право взискател в индивидуалното принудително изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 43


Рубрика: Несъстоятелност

Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов
стр. 48


Рубрика: Обществени поръчки

Основанията за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 4-7 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров, Виктор Серафимов
стр. 56


Рубрика: Конкуренция

Предприятия с господстващо положение
авторски материал
Автор / източник: Денчо Славов
стр. 65


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...