Меню

Рубрика: Търговци

За кооперациите и правото на дивидент при тях според европейското кооперативно право
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Челебийска
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Обезпечителни мерки върху банкова гаранция
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 16

Решение № 191 от 16.05. 2014 г. на ВКС, I т. о.
Лице, включено в списъка по Закона за информация относно необслужваните кредити, съставен от БНБ, има правен интерес да предяви установителен иск, че не е било в кредитно или приравнено му правоотношение с търговска банка, след като банката е била заличена като правен субект, както и да установи, че списъкът по ЗИОНК в частта му за дълга на това лице е с невярно съдържание.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 30


Рубрика: Облигационни отношения

Констативният протокол, издаван от пътна полиция при ПТП - излишна необходимост?
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 34

Решение № 29 от 05.06.2014 г. на ВКС, I т. о.
Съдът може да намали обезщетението за вреди на основание чл. 51, ал. 2 ЗЗД, ако се докаже, че пострадалото лице е знаело, че водачът, причинил ПТП, е употребил алкохол.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Някои по-важни въпроси, свързани с отговорността за разноските по делото
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Производството по несъстоятелност спрямо банкова институция - материални и процесуалноправни предпоставки
авторски материал
Автор / източник: Бистра Атанасова
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Прекратяване на процедура по възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 39, ал. 1 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров, Виктор Серафимов
стр. 70


Рубрика: Конкуренция

Правни и практически ефекти на незадължителните правни актове по прилагане на европейското конкурентно право
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев
стр. 81


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Предварителни юридически гаранции за разкриване на информация в проспектите за публично предлагане на ценни книжа или за допускането им до търговия на регулиран пазар
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...