Меню

Рубрика: Търговци

Паролите 3D Secure освобождават ли изцяло от отговорност доставчика на платежни услуги при неразрешени платежни операции в интернет?
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5

Планът за възстановяване на банка
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 15

Решение № 50 от 16.06. 2014 г. на ВКС, I т. о.
Наличието на правен интерес, изразяващ се в неблагоприятно въздействие върху правната сфера на акционера, съставлява положителна процесуална предпоставка при предявяването на установителен иск с правно основание чл. 71 ТЗ. При предявяването на осъдителен или конститутивен иск наличието на вреди или реалната възможност от настъпването им е въпрос по основателността, а не по допустимостта на иска.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Облигационни отношения

Възлагането на парично вземане на длъжника към трето лице на взискателя вместо плащане на дълга (чл. 510 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 28

Решение №131 от 21.03.2014 г. на ВКС, I т. о.
Ако консорциум – гражданско дружество, е изпълнител по договор за обществена поръчка и е уговорено, че му се дължи общо възнаграждение, то е налице активна (кредиторова) солидарност. Изменението в съществени параметри на поръчката в хода на изпълнението на договора е недопустимо, а промяната им след сключването на договора може да бъде разглеждана като заобикаляне на закона.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Отговорност за разноските по делото
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 47


Рубрика: Несъстоятелност

Действие на възобновяването на спряно производство по несъстоятелност спрямо решителни срокове за упражняване на права на кредиторите на масата на несъстоятелността
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 55


Рубрика: Обществени поръчки

Гаранциите в процеса по възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 70


Рубрика: Конкуренция

Корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Възможно ли е да станат по-атрактивни за бизнеса?
авторски материал
Автор / източник: Димитър Илиев, Величко Добрев
стр. 83


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Предметен обхват на чл. 365, т. 3 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Борислав Ганчев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...