Меню

Рубрика: Търговци

За и против държавните таксови марки
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Проблемът с вдигането на запора върху МПС, придобито по реда на ЗОЗ
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 11

Коносамент
авторски материал
Автор / източник: Радомир Медникаров
стр. 20


Рубрика: Облигационни отношения

Взаимните отстъпки при договора за спогодба - (Преглед на съдебната практика)
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 31

Решение № 75 от 01.07.2014 г. на ВКС, II т. о.
За да настъпи правното действие на изявлението за разваляне на договора (с изискване за писмена форма, когато договорът е в писмена форма, включително и възможността развалянето на договора да се реализира с исковата молба), е необходимо да е доказано, че са били налице законовите предпоставки на чл. 87, ал. 1 ЗЗД, с предоставяне от изправната страна по договора на подходящ срок за изпълнение, или чрез безусловно изявление за разваляне при невъзможност за изпълнение, за която длъжникът носи отговорност, при безполезност на изпълнението или при уговорка за изпълнение непременно в определено време.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 45


Рубрика: Несъстоятелност

Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност – практически проблеми
авторски материал
Автор / източник: Енчо Симеонов, Мартин Захариев
стр. 62


Рубрика: Обществени поръчки

Препоръки за разработването на методиката за оценка с оглед практиката по прилагането на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 74


Рубрика: Конкуренция

Присъждане на разноските, направени в производството пред Комисията за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 84


Рубрика: Информация в плюс