Меню

Рубрика: Търговци

Представлява ли инструментът за временна публична собственост форма на банкова национализация?
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Форма на търговските договори - уговаряне от страните и значение
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 17


Рубрика: Облигационни отношения

Практика по нормата - чл. 113 ЗЗД - Отказът от погасителна давност - приложно поле и правни последици
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 28

Решение № 16 от 04.02.2014 г. на ВКС, I т.о.
Само по себе си нарушението на установените в ЗДвП и ППЗДвП правила за движение по пътищата не е основание да се приеме съпричиняване на вредоносния резултат от пострадалия, водещо до намаляване на дължимото се за същия обезщетение. Необходимо е нарушението да е в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат, т.е. последният да е негово следствие. Приложението на правилото на чл. 51, ал. 2 ЗЗД е обусловено от наличието на причинна връзка между вредоносния резултат и поведението на пострадалия, с което той обективно е създал предпоставки и/или възможност за настъпване на увреждането.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 40


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Принудително изпълнение – Становище
авторски материал
Автор / източник: Валентина Попова
стр. 43

Продажба на обременен с обезпечения недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 56


Рубрика: Несъстоятелност

Изключване от списъка на синдиците
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 63


Рубрика: Обществени поръчки

Неприлагане на Закона за обществените поръчки в случаите, визирани в разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 13 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 73


Рубрика: Конкуренция

Антиконкурентно разпределяне на пазари посредством вертикални споразумения
авторски материал
Автор / източник: Христо Копаранов
стр. 76


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:

Новата кодификация на in-house възлагането в европейското и националното законодателство - анализ и съпоставка
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров, Виктор Серафимов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...