Меню

Рубрика: Търговци

Разпоредителни действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5

Един въпрос, свързан с органното представителство на юридическите лица
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 13


Рубрика: Търговски сделки

Практически проблеми при предаване на заложено имущество от частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител по реда на чл. 32, ал. 5 ЗОЗ
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 22


Рубрика: Облигационни отношения

Договор за подизпълнение - понятие и правна характеристика
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 32

Решение № 15 от 22.04.2014 г. на ВКС, II т.о.
Нормата чл. 69, ал. 2 ЗЗД е приложима и в хипотезата, когато страните са обвързали изпълнението на задължението със сбъдването на отлагателно условие, за което не е уговорен конкретен срок, ако сбъдването на условието зависи и от самия длъжник.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Договорът за избор на съд по чл. 117, ал. 2 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 44

Издаване на заповед за изпълнение въз основа на задължение, поето с брачен договор
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 53


Рубрика: Несъстоятелност

За съотношението между принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки.

Нови моменти при контрола и административното наказване в областта на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 69


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Преюдициално запитване по дела, свързани с прилагането на антитръстови правила
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова