Меню

Рубрика: Търговци

Защита на търговците при „кражба на фирма” по настоящата уредба на Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Бистра Атанасова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Придобиване на вещта от лизингополучателя при липса на съгласие от страна на лизингодателя
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 19


Рубрика: Облигационни отношения

Обезпечителният характер на иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Тотка Калчева
стр. 27

Поръчител на заем отговаря и сам за целия дълг
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 35

Решение № 20 от 28.02.2014 г. на ВКС, IІ т. о.
Член 192 ЗЗД стеснява обема на отговорността на продавача за евикция в случая, когато купувачът по своя воля купува вещта „на свой риск”. Рискът се състои в това, че купувачът знае за действителните права на трето лице върху вещта, която придобива, но се надява, че впоследствие те ще се погасят или в това, че в него съществува съмнение, че правата не принадлежат на продавача, но пренебрегва това съмнение или, с други думи, приема риска и възможността да не придобие права по сделката.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38

Решение № 15 от 22.04.2014 г. на ВКС, II т.о.
Нормата чл. 69 ал. 2 ЗЗД е приложима и в хипотезата, когато страните са обвързали изпълнението на задължението със сбъдването на отлагателно условие, за което не е уговорен конкретен срок, ако сбъдването на условието зависи и от самия длъжник.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Евентуално съединяване на вземания в заповедното производство
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 46


Рубрика: Несъстоятелност

Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 740, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 52


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Новото в уредбата на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 58


Рубрика: Конкуренция

Правила за предявяване на искове за обезщетение на вреди от нарушение на правото на конкуренция на страните членки и на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Ралица Кьосева
стр. 69


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...