Меню

Рубрика: Търговци

Проверката на преобразуването ­ опростяване на правилата
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Управление и представителство на търговеца - Относно представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 10

Определение № 98 от 17.02.2009 г. на ВКС – ТК ю
Вписването в търговския регистър на неподлежащи на вписване обстоятелства е всякога нищожно.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Определение № 79 от 6.02.2009 г. на ВКС – ТК
Правният интерес като абсолютна процесуална предпоставка за водене на всеки един установителен иск е релевантен не само за точното прилагане на закона, но също така е от значение за развитие на правото въобще. Абстрактно възможни правоотношения не могат да бъдат предмет на установителен иск.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Сделки

Прекратяване на договори, свързани с достъп до класифицирана информация
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 35

Определение № 110 от 17.02.2009 г. на ВКС - ТК
Не може да се презюмира заемно правоотношение, по силата на което е извършено предаване на вещи.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение по ВАД № 11/2007, постановено на 20.08.2008 г.
Длъжникът дължи обезщетение за вредите при неизпълнение на договора и когато той е развален, а неустойката като вид договорна отговорност има обезщетителна функция. Развалянето поради неизпълнение на договор не е пречка да се иска заплащането на уговорената с него неустойка.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 33


Рубрика: Спорове

Защита на платеца по търговска ценна книга на заповед срещу изпълнението по издадена заповед за изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 35


Рубрика: Обществени поръчки

Някои въпроси относно възложителите на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 43


Рубрика: Конкуренция

Развитие на доктрината за съществените съоръжения в българската практика по защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Иван Цветанов
стр. 51


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Изменения и допълнения в Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции на Комисията за финансов надзор
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 60


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 1
авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
стр. 63

Сезонните намаления - изисквания при провеждането им
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 72

Информация в плюс

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...