Меню

Рубрика: Търговци

Проверката на преобразуването ­ опростяване на правилата
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Управление и представителство на търговеца - Относно представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 10

Определение № 98 от 17.02.2009 г. на ВКС – ТК ю
Вписването в търговския регистър на неподлежащи на вписване обстоятелства е всякога нищожно.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Определение № 79 от 6.02.2009 г. на ВКС – ТК
Правният интерес като абсолютна процесуална предпоставка за водене на всеки един установителен иск е релевантен не само за точното прилагане на закона, но също така е от значение за развитие на правото въобще. Абстрактно възможни правоотношения не могат да бъдат предмет на установителен иск.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Сделки

Прекратяване на договори, свързани с достъп до класифицирана информация
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 35

Определение № 110 от 17.02.2009 г. на ВКС - ТК
Не може да се презюмира заемно правоотношение, по силата на което е извършено предаване на вещи.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение по ВАД № 11/2007, постановено на 20.08.2008 г.
Длъжникът дължи обезщетение за вредите при неизпълнение на договора и когато той е развален, а неустойката като вид договорна отговорност има обезщетителна функция. Развалянето поради неизпълнение на договор не е пречка да се иска заплащането на уговорената с него неустойка.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 33


Рубрика: Спорове

Защита на платеца по търговска ценна книга на заповед срещу изпълнението по издадена заповед за изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 35


Рубрика: Обществени поръчки

Някои въпроси относно възложителите на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 43


Рубрика: Конкуренция

Развитие на доктрината за съществените съоръжения в българската практика по защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Иван Цветанов
стр. 51


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Изменения и допълнения в Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции на Комисията за финансов надзор
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 60


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 1
авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
стр. 63

Сезонните намаления - изисквания при провеждането им
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 72

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...