Меню

Рубрика: Търговци

Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

За професионалните инвеститори във финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Борис Ланджев, д-р
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

За същността на чл. 12, ал. 3 от Закона за особените залози и правилното му приложение от депозитаря
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 25

Недействително подписване на заповедна ценна книга - действие и последици
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 31


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 224 от 25.11.2013 г., на ВКС, III г.о.
Задържането на задатъка или връщането му в двоен размер в полза на изправната страна лишава от основание иска за неустойка, ако такава е санкционно уговорена за същото неизпълнение от страна на получилия задатъка. С приемането на капарото в двоен размер договорът се разваля, но не поради неизпълнение, а заради отказа от него при съгласие относно правното положение същият да не поражда други свързани с конкретното неизпълнение последици, освен тези по чл. 93, ал. 2, пр. 2 ЗЗД. При уважаване на частичния иск със сила на присъдено нещо се установява само предявената част от спорното право.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44

Решение № 197 от 02.12.2013 г., на ВКС, II т.о.
Евентуалните негативни последици за купувача по предварителния договор от учредяването от страна на продавача на договорна ипотека върху съответния имот биха представлявали предпоставка за възникването и упражняването на потестативното право на купувача за разваляне на договора по чл. 87, ал. 1 и 2 ЗЗД, ако съоб­разно конкретните условия на договора към момента на предаване на имота ипотеката не е била заличена.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Несъстоятелност

Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон - 1
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 53


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Банковите гaранции по Закона за обществените поръчки - 1
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 66


Рубрика:
Конкуренция

Концепцията за съвместно господстващо положение през призмата на антимонополното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Мирослава Маринова
стр. 75


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...