Меню

Рубрика: Търговци

Прехвърляне на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 5

Решение № 663 от 20.10.2008 г. на ВКС – ТК
За да бъде успешно проведен иск по чл. 431, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка с чл. 498 ГПК (отм.) за установяване несъществуване на вписано обстоятелство, то трябва да не е съществувало към момента на вписването му в търговския регистър.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Сделки

Прехвърляне на застраховано имущество и неговото отражение върху застрахователния договор
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 18

Възможна трансформация на финансовите обезпечения, извън Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 26

Решение № 664 от 14.10.2008 г. на ВКС - ТК
Обезщетението по чл. 82 ЗЗД за реално претърпяна вреда от договорно неизпълнение не се явява доставка на услуга по смисъла на чл. 6 ЗЗД, поради което не може да бъде определено като данъчна основа, на която да се начислява ДДС.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31


Рубрика: Спорове

Правомощия на въззивния съд при действието на новия Граждански процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Борислав Белазелков
стр. 33


Рубрика: Обществени поръчки

Актуални промени в уредбата на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 45


Рубрика: Конкуренция

Сътрудничество между Европейската комисия и националните съдилища при прилагане на европейското конкурентно право
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 55


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Предоставяне на гаранции и предявяване на рекламации на стоки и услуги съгласно Закона за защита на потребителите
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 65

Зелена книга за храните и напитките с европейско качество
авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
стр. 73

Информация в плюс

Приложение:
Заем за потребление на движима вещ
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...