Меню

Рубрика: Търговци

Съдебната практика на СЕО относно "златната акция"
авторски материал
Автор / източник: Надя Гайдарска
стр. 5

Решение №148 от 5.03.2008 г. на ВКС – ТК
Солидарната отговорност, предвидена в чл. 15, ал. 3 ТЗ, няма връзка със срока по чл. 16а, ал. 1 ТЗ, който се отнася единствено до отделното управление на преминалото върху приобретателя търговско предприятие.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 13


Рубрика: Сделки

Отказът на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 15

Водене на преговори и сключване на договори, свързани с достъп до класифицирана информация
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 23

Решение № 290 от 3.04.2008 г. на ВКС – ТК
ДДС се дължи за всяка доставка на стоки или услуги с място на изпълнение територията на страната, която е извършена от данъчно задължено лице. Съгласно чл. 55а, ал. 2 ЗДДС (отм.), когато ДДС е в размер, надвишаващ 1000 лв., той следва да се преведе към данъчно задълженото лице, а не към държавния бюджет.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение № 838 от 4.01.2008 г. на ВКС
Законът не е поставил изисквания за форма на упълномощаването на водача, причинил увреждането. Липсата на законодателно уредена форма за действителност на пълномощното обуславя извода, че упълномощаването би могло да бъде както писмено, така и устно, или да бъде осъществено посредством конклудентни действия чрез предоставяне от застрахования на водача правото да управлява МПС.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34


Рубрика: Спорове

Производство по колективни искове
авторски материал
Автор / източник: Силви Чернев
стр. 38


Рубрика: Обществени поръчки

Понятието "заинтересовано лице" по смисъла на чл. 120, ал. 2 ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 47


Рубрика: Конкуренция

Новата политика на ЕК по отношение на контрола върху концентрациите - Казусът COMP/M.3916-T-Mobile Austria/Tele.ring
авторски материал
Автор / източник: Христо Копаранов
стр. 56


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Промени в уредбата за вписване и отписване на публични дружества в регистъра на Комисията за финансов надзор
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 67


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Европейска Харта за правата на потребителите на енергия - 1
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 73

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...