Меню

Рубрика: Търговци

Ограничава ли “Златната акция” принципа за свободно движение на капитали и чуждестранни инвестиции в рамките на Единния европейски пазар?
авторски материал
Автор / източник: Надя Гайдарска
стр. 5

Относно представителната власт на прокуриста
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 11

Решение № 182 от 8.05.2008 г. на ВКС – ТК
Основният критерий за съда при предявен иск по чл. 155, т. 1 ТЗ са интересите на дружеството, които са пряко свързани с конкретната му стопанска дейност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 15

Решение № 190 от 4.03.2008 г. на ВКС – ТК
Уведомяването както на НАП, така и на АДВ, и представянето на доказателство за това с молбата за откриване на производство по несъстоятелност е абсолютна процесуална предпоставка от категорията на положителните, за наличието на която съдът по несъстоятелността следи служебно.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Сделки

Задължението за даване на заем
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 20

Решение № 1087 от 6.03.2008 г. на ВКС – ТК
При въведени от ищеца доводи и твърдения за неоснователно усвояване на сумата по банковата гаранция съдът е бил длъжен да изследва наличието на предпоставките, обуславящи плащането й.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27

Решение по арб. д. № 9/2006 г., постановено на 06.12.2007 г.
Забавата в изпълнението е релевантна само до момента на прекратяване на договора.
албитражна практика
Автор / източник: АС при БСК
стр. 30

Решение по арб. д. № 10/2007 г. постановено на 10.12. 2007 г.
Възнаграждение за един адвокат се дължи, ако страната е имала такъв.
албитражна практика
Автор / източник: АС при БСК
стр. 32


Рубрика: Спорове

Някои въпроси на новия Граждански процесуален кодекс и международното принудително изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Александър Тонев, Милен Бъзински
стр. 34


Рубрика: Обществени поръчки

Процедура за провеждане на състезателен диалог
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 41


Рубрика: Конкуренция

Тестът за допустимост на концентрации в българското конкурентно право
авторски материал
Автор / източник: Мехти Меликов
стр. 48


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Новата Наредба № 40 на Комисията за финансов надзор (КФН) за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 59


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Контрол при предоставяне на държавните помощи в сектора на производството на селскостопански продукти
авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
стр. 62

Стратегия на ЕС за политиката за защита на потребителите за периода 2007-2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 70

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...