Меню


Рубрика: Търговци

Процесуални и регистърни проблеми в практиката на съдилищата по чл. 25 от Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Бистра Атанасова
стр. 5

Ограниченията в административното регулиране и контpол на стопанската дейност
авторски материал
Автор / източник: Симеон Тасев
стр. 20

Решение № 85 от 01.08. 2013 г. на ВКС, I т.о.
Когато посочените в исковата молба обстоятелства сочат на процесуална и/или материална незаконосъобразност на решенията на ОС (нередовно свикване на ОС, липса на кворум за провеждането му и опорочено мнозинство при приемането им), решенията са отменяеми по реда и в сроковете на чл. 74 ТЗ и иск за прогласяване на нищожността им поради същите пороци е недопустим. Недопустим е и самостоятелен иск за отмяна на регистърното решение, с което са били вписани - т. 3 на ТР № 1 от 2002 г. на ОСГТК на ВКС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Търговски сделки

Промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 32

За понятията „владение“ и „контрол“ по чл. 5, ал. 1 ЗДФО и чл. 2 (2) на Директива 2002/47/ЕО
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев, Александър Тонев
стр. 38


Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 186 от 30.10.2013 г. на ВКС, II т.о.
Недостатъците в изпълнената работа не погасяват задължението на възложителя за заплащане на договореното възнаграждение, а пораждат за него правата по чл. 265, ал. 1 ЗЗД: да иска поправяне на работата от самия изпълнител, заплащане на разходите за отстраняването на недостатъците, когато това е извършено от трето лице, и да иска намаляване на възнаграждението или по ал. 2: да развали на договора, когато недостатъците на извършената работа са толкова съществени, че същата е станала негодна за нейното договорно или обикновено предназначение. Ако изработеното функционира и се използва по своето предназначение от възложителя, то е налице приемане на работата чрез конклудентни действия.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Защита срещу неприсъствено решение
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева
стр. 54


Рубрика: Несъстоятелност

Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността - 2
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 67


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Профилът на купувача - Инструмент при възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 78


Рубрика: Конкуренция

Имитация на търговска марка на стоки и на цяло предприятие - Конкурентноправна защита
авторски материал
Автор / източник: Христо Копаранов
стр. 83


Рубрика: Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...