Меню

Рубрика: Търговци

Практически проблеми при прилагането на Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Решение № 835 от 19.12.2007 г. на ВКС – ТК
Разпоредбата на чл. 613а, ал. 2 ТЗ (ДВ, бр. 38 от 2006 г.) не следва да се тълкува като преференциална за Агенцията за държавни вземания, санираща бездействието й в първоинстанционното производство.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 11

Решение № 1071 от 27.12.2007 г. на ВКС – ТК
След окончателното разпределение на имуществото ликвидаторите дават отчет пред ОС на кооперацията, която приема решение за заличаване на кооперацията.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 14

Рубрика: Сделки

За лизинга на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 17

Унищожение, прекратяване, разваляне и отмяна на договор и последиците относно даденото
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 21

Решение № 111 от 25.03.2008 г. на ВКС - ТК
Разпоредбата на чл. 147, ал. 1 ЗЗД включва два елемента: обективен - определен период от време, и субективен - кредиторово бездействие. Последният би бил налице единствено при изискуемост на задължението.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 29

Решение по ВАД № 211/2006 г., постановено на 27.09.2007 г.
По силата на договора за цесия заедно с вземането върху цесионера преминават и всички акцесорни права (освен ако изрично е уговорено друго).
Цесията прави цесионера страна и по арбитражното споразумение, включено в договора, от който произтича цедираното вземане.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 31

Рубрика: Спорове

Процесуално право - Особеното исково производство по търговски спорове по ГПК
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева
стр. 34

Длъжникът има право на 14 дни за доброволно изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 43

Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси и отговори по обществени поръчки - Какви са възможностите за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка поради недостатъчност на финансов ресурс за нейното изпълнение?
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 46

Рубрика: Конкуренция

Монопсонията - сила на купувача в ущърб на потребителите
авторски материал
Автор / източник: Мехти Меликов
стр. 50

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Варант
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 60

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Държавно подпомагане в селското стопанство чрез помощи de minimis
авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
стр. 65

Безопасност на детските играчки
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 73

Информация в плюс

Публичното обещание за награда
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
Приложение

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...