Меню


Рубрика: Търговци

Относно правaтa на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Решение № 90 от 05.06.2013 г. на ВКС, I т.о.
Правото на дивидент принадлежи на акционера, който има качеството на такъв към финансовата година, за която е взето решение за изплащането му, а не на лице, което се легитимира като акционер след този момент - с вписването в Търговския регистър на промяната на участието в капитала. Връщането на получен дивидент в този случай е подчинено на наличието на предпоставките на чл. 247а, ал. 4 ТЗ. Нито отмяната на предходно решение за изплащане на дивидент, нито взето решение за изплащането му при отсъствие на предпоставките на чл. 247а, ал. 1-3 ТЗ, няма за пряка последица задължение за реституция на получения дивидент - акционерите не са длъжни да върнат полученото, освен ако дружеството докаже, че са били недобросъвестни.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Търговски сделки

Лицензионен и регистрационен режим за съхранение и търговия със зърно
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 20

Решение № 6 от 27.02.2013 г. на ВКС, I т.о.
Разграничението между непреодолимата сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 ТЗ и на неизпълнението на задължението да се полага грижата на добрия търговец по чл. 302 ТЗ по договор за наем на сейф по чл. 605 ТЗ се извършва според конкретните факти и обстоятелства относно осъщественото посегателство върху сейфа и помещението, в което той се намира, и предприетите мерки от наемодателя по опазване на неприкосновеността на сейфа и помещението при изпълнението на договора и към момента на настъпване и развитие на събитието. Възражение за наличие на непреодолима сила трябва да се релевира изрично.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27


Рубрика: Облигационни отношения

Погасителна давност за унищожаване на сделките
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 34


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Решение № 110 от 14.06.2013 г. на ВКС, IV г.о.
За вреди от допуснато обезпечение винаги отговаря само ищецът, поискал обезпечението, и никога държавата за действията на съда, който го е допуснал. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Несъстоятелност

Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността
авторски материал
Автор / източник: Антон Узунов
стр. 48


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Новата наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 58


Рубрика: Конкуренция

Използването на форенсик доказателства в производствата по Закона за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Мария Ботева, Васил Белев
стр. 70


Рубрика: Информация в плюс


Приложение:
Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Валентина Попова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...