Меню

Рубрика: Търговци

Промените в дружественото право през 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Кацарски
стр. 5
 

Новата правна уредба на регистърното производство
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 12
 

Решение № 854 от 6.11.2007 г. на ВКС ­ ТК
Предупреждението по чл. 126, ал. 3 ТЗ трябва да бъде конкретно и недвусмислено. То трябва да сочи в какво се състои неправомерното поведение на съдружника, кога е извършено, какво от дружествения договор или ТЗ е нарушено, за да може и поведението на съдружника да бъде съобразено със самото предупреждение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17
 

Решение № 679 от 11.10.2007 г. на ВКС ­ ТК
Законодателят не е въвел ограничение относно кръга правни субекти, с които ликвидаторът може да договаря. Ето защо със самото му назначаване е налице дадено по закон съгласие по смисъла на чл. 38, ал. 1 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19
 

Рубрика: Сделки

Администриране на сделки
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 22
 

Решение № 615 от 20.08.2007 г. на ВКС ­ ТК
Въпреки абстрактния характер на записа на заповед като сделка, за която наличието на основание не е елемент от фактическия й състав, издателят разполага с правото да противопостави освен абсолютните си възражения срещу ефекта, така и личните си, основани на каузални отношения с кредитора му.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29
 

Решение по ВАД № 137/2006 г., постановено на 20.07.2007 г.
Неустойката се дължи вместо обезщетение за вреди, но кредиторът може да търси обезщетение за вредите, чийто размер не се покрива от неустойката. Законът предвижда само възможност за намаляване, но не и за освобождаване от задължението за неустойка. Неустойка не може да се търси само когато длъжникът разполага с възражение за неизпълнен договор или самият кредитор е бил в забава.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 33
 

Рубрика: Спорове

Понятието за търговски спор, в контекста на новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 37
 

Рубрика: Обществени поръчки

Практика на КЗК - Въпроси и отговори по обществените поръчки – 1/2008
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 45
 

Рубрика: Конкуренция

Концепцията за "ефект върху търговията" в европейското конкурентно право
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 52
 

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правно положение на застрахователните и презастрахователните дружества след промените в Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63
 

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Отговорност на страните при договори за превоз на пътници, багажи и товари с автомобилен и въздушен транспорт
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 74
 

Рубрика: Евронавигатор

Европейският омбудсман
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 84

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...