Меню

Рубрика: Търговци

Дяловете на предприятия за колективно инвестиране като финансов инструмент
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5
 

За прехвърлянето на публичноправните задължения на едноличния търговец при прехвърляне на търговското му предприятие
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 11
 

Практика на Съда на Европейските общности – 3
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 15
 

Решение № 794 от 26.11.2007 г. на ВКС – ТК
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18
 

Решение № 626 от 3.08.2007 г. на ВКС – ТК
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20
 

Рубрика: Сделки

Промени в уредбата на наема
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 24
 

Решение № 842 от 2.11.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практикаа
Автор / източник: ВКС
стр. 28
 

Решение № 603 от 10.07.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 32
 

Рубрика: Спорове

Решение по ВАД № 242/2006 г., постановено на 06.08.2007 г.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 36
 

Решение по ВАД № 9/2005 г., постановено на 02.03.2006 г.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 37
 

Рубрика: Обществени поръчки

Предварително изпълнение на актовете на възложителя
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 38
 

Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: АОП
стр. 43
 

Рубрика: Конкуренция

Практика на КЗК при използване на чужда фирма, марка или отличителен знак
авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
стр. 45
 

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Нов регламент на придобиването и търговията с държавни ценни книжа (ДЦК)
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 52
 

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Принудителни административни мерки за заблуждаваща реклама
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 63
 

Рубрика: Евронавигатор

Евронавигатор - Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 70

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...