Меню

Рубрика: Търговци

Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация – 2
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 5
 

Изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 9
 

Решение № 443 от 13.06.2006 г. на ВКС ­ ТК
След изменението на ТЗ (ДВ, бр. 84 от 2000 г.) основанията за недействителност на учреденото дружество са изчерпателно изброени и поради това е изключено разширително тълкуване на чл. 70 ТЗ. Смисълът на тази разпоредба е съхраняване на търговското дружество, освен при наличие на сериозни, изрично регламентирани нарушения, които са неотстраними.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19
 

Рубрика: Сделки

Обезсилване на менителничните ефекти
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 23
 

Допустимост и последици на извършено плащане от трето лице за погасяване задължението на купувач по приватизационна сделка
авторски материалл
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 29
 

Практика на Съда на европейските общности - 2
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 32
 

Решение № 620 от 23.10.2007 г. на ВКС ­ ТК
Неустойката освен обезщетителна има и наказателна функция, чрез съчетанието на които се обезпечава надлежното изпълнение от длъжника. Добрите нрави не са писани и конкретизирани, а съществуват като общи принципи или произтичат от тях.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34
 

Решение по ВАД № 10/2007 г., постановено на 04.08.2007 г.
При липса на предвидена в закона или уговорена с договора възможност за едностранно прекратяване на съществуваща договорна връзка поведението на страната, обозначено от нея като “прекратяване”, всъщност представлява отказ да се изпълняват задълженията, но не може да има за своя последица отпадане на договорната връзка.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 38
 

Рубрика: Спорове

Искова защита срещу изпълнението на влезли в сила административни актове
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 41
 

Решение по МАД № 8/2006 г., постановено на 20.09.2006 г.
Със сила на пресъдено нещо се установява съществуването или несъществуването на твърдяното или отричаното от ищеца спорно материално право с белезите, които го индивидуализират. Обективните предели на силата на пресъдено нещо се очертават със същите белези, с които се очертава спорното право. Белезите, индивидуализиращи субективното право, а с това и предмета на делото, са: правопораждащият факт, съдържанието на правото и носителите на правоотношението. Именно те се обхващат от силата на пресъдено нещо.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 51
 

Рубрика: Обществени поръчки

Договор за обществена поръчка, сключен въз основа на процедура, в която са допуснати нарушения
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 53
 

Рубрика: Конкуренция

Инструменти за оценка на пазарната концентрация
авторски материал
Автор / източник: Мехти Меликов
стр. 61
 

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Промени в изискванията за съдържанието на проспектите при публично предлагане на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 68
 

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Опростяване на правната уредба на Общата организация на пазара на земеделски продукти в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
стр. 73
 

Рубрика: Евронавигатор

Евронавигатор - Нормативната база-данни “CCVISTA”
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 78

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...