Меню


Рубрика: Търговци

Новата директива за правата на потребителите и предстоящата промяна на Закона за защита на потребителите
авторски материал
Автор / източник: Златка Сукарева
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Относно някои аспекти на договора за строителство
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 18


Рубрика: Облигационни отношения

Действителни ли са едностранните юрисдикционни клаузи?
авторски материал
Автор / източник: Дафина Сърбинова
стр. 27

Решение № 60 от 25.03.2013 г. на ВКС, II т.о.
Обезщетението по чл. 61, ал. 1 ЗЗД в случаите, когато са извършени СМР, които не се обхващат от предмета на договора за строителство, се съизмерва с размера на разходите на изпълнителя за материали и труд, като се изключи търговската печалба.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Действия на съдебния изпълнител след нестанала публична продан
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 44


Рубрика: Несъстоятелност

Предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 56


Рубрика: Обществени поръчки. Публично - частно партньорство

Изключения от приложното поле на директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в сферата на отбраната и сигурността
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 70


Рубрика: Конкуренция

„Теория на вредата“ съгласно европейското конкурентно право
авторски материал
Автор / източник: Мирослава Маринова
стр. 81

Рубрика: Информация в плюс